2018-2019 eğitim öğretim yılı güz yarıyılı öğrenci alımı ilanı

İLAN

ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

FEN BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

 

Üniversitemiz Fen Bilimleri Enstitüsü'ne 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için

aşağıda verilen Ana Bilim Dallarına karşılarında belirtilen sayıda Lisansüstü Öğrenci alınacaktır.

 

Başvuru yapmak için https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx tıklayınız.

 

LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARLA İLGİLİ BİLGİLER VE İSTENEN BELGELER TABLONUN

 DEVAMINDA YER ALMAKTADIR.

Lisansüstü / Yatay Geçiş Başvuru Tarihleri:

 

Başvurular 30 Temmuz 2018 -10 Ağustos 2018 (Saat 17.00’ye kadar) tarihleri arasında yapılacaktır. Yüksek Lisans başvuruları https://obs.alanya.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinden online (çevrimiçi) olarak yapılacaktır.  Yatay geçiş öğrenci başvuruları şahsen yapılacaktır.

Giriş Sınavı Tarihi, Saati ve Yeri

Tezli Yüksek Lisans Programı Bilim/Mülakat Sınav Tarihi: 14.08.2018- saat 10:00

Tezsiz Yüksek Lisans Programı Bilim/Mülakat Sınav Tarihi: 15.08.2018- saat 10:00

Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Toplantı Salonunda yapılacaktır. 

Giriş Sınavı Sonuçlarının Duyurulması

17 Ağustos 2018

Asıl Kazanan Adayların Kesin Kayıt Tarihi (Belge Teslimi)

17-21 Eylül 2018

Yedek Kayıt Listesi İlanı

24 Eylül 2018

Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri (Belge Teslimi)

24-25 Eylül 2018

Derslerin Başlaması

24 Eylül 2018

Enstitü Adresi

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü

Merkez Mahallesi Sigorta Caddesi Kestel Alanya/Antalya

 TELEFON

0 (242) 510 61 90---0 (242) 510 60 60

GENEL AÇIKLAMALAR:

 1. İlan kadrosuzdur.
 2. Bilim sınavı ve/veya mülakat sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan ve sınava katılmayan aday doğrudan başarısız sayılır. Toplam başarı notu 60 puan ve üzeri olan adaylar başarılı kabul edilir ve puanlar yüksek puandan düşük puana doğru sıralanır. Başarılı olan adaylar belirlenen kontenjan kadar asıl ve yedek liste halinde enstitü internet sayfasında ilan edilir.
 3. Yatay geçiş öğrenci başvurularının alınması şahsen yapılacaktır.
 4. Enstitümüze şahsen, posta, e-posta veya belgegeçer yoluyla yapılan Tezli/ Tezsiz Yüksek Lisans başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

 

Ana Bilim Dalı

 

 

Programı

 

 

Kontenjanı

 

 

Yatay Geçiş Kontenjanı

 

 

Başvuru Şartları

 

 

ALES Türü ve Puanı

 

 

Yabancı Dil

 

 

 

 

 

 

 

İşletme Mühendisliği Ana Bilim Dalı

 

 

 

 

İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

 

 

 

 

 

 

40

 

 

 

 

 

 

-

 

 

 

Adayların üniversitelerin 4 yıllık eğitim veren yüksekokullarından ve/veya fakültelerinden lisans derecelerine sahip olmaları gerekmektedir.

 

Eğitim katkı payı 7.200,00 TL (1 kredi başına ücret =240,00TL) olarak belirlenmiştir. Ödemeler 2 eşit taksit halinde Güz ve Bahar dönemleri başında yapılacaktır.

 

Programa On (10) kişiden az kayıt olması durumunda program açılmayacaktır.

 

 

 

 

 

 

ALES şartı yoktur.

 

 

 

 

 

 

Yabancı dil puanı istenmeyecektir.

 

 

Matematik ve Fen Bilgisi Eğitimi Ana Bilim Dalı

 

 

Fen Bilgisi Eğitimi Tezli Yüksek Lisans programı

 

 

 

10

 

 

 

1

 

 

Eğitim fakültelerinin Fen Bilgisi Öğretmenliği, Fizik Öğretmenliği, Kimya Öğretmenliği, Biyoloji Öğretmenliği Sınıf Öğretmenliği ve Okul Öncesi bölümlerinin birinden mezun olmak.

 

 

 

 

Sayısal / 55

 

 

YDS/YÖKDİL ya da eş değer bir yabancı dil sınavına girmiş olmak.

 

 

ONLİNE BAŞVURU SIRASINDA (ÖNKAYITTA) ADAYLARDAN İSTENEN BELGELER VE AÇIKLAMALAR:

 

1. Başvuru Formu. (Başvuru tamamlandıktan sonra sistem tarafından üretilecektir.)

2. Yüksek Lisans Programı için Lisans (Diploma veya Mezuniyet) Belgesi veya Bu Belgenin Onaylı Örneği veya E- Devlet Çıktısı  (Başvuru yapılırken sisteme pdf formatında yüklenecektir.)

3. Transkript (Not Durum Belgesi) Onaylı Örneği (Başvuru yapılırken sisteme pdf formatında yüklenecektir.)

4. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2013 SONBAHAR ve sonrasına ait sonuç belgesinin doğrulama kodu bulunan internet çıktısı, (Başvuru yapılırken sisteme pdf formatında yüklenecektir.)

5. Lisansüstü programlara başvuran adayların yabancı dil belgesinin aslı veya doğrulama kodu bulunan internet çıktısı, (Başvuru yapılırken sisteme pdf formatında yüklenecektir.)

6. Nüfus Cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı Fotokopisi (T.C. Kimlik Numaralı) (Başvuru yapılırken sisteme pdf formatında yüklenecektir.)

7. (1) Adet Vesikalık Fotoğraf (Başvuru yapılırken sisteme jpg formatında yüklenecektir.)

8. Özgeçmiş (Başvuru yapılırken sisteme pdf formatında yüklenecektir.)

 

Başvuru formu imzasız, belgeleri onaysız ve eksik başvurular ile Posta, e-posta, faks veya kargo yolu ile gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

 • Yurtdışında öğrenim gören adaylar, lisansüstü programlara; Yükseköğretim Kurulunca denkliği onaylanmış, lisans programlarından mezun olduklarını gösteren belge ve diploma ile transkriptin Türkçe çevirileri ile birlikte başvurabilirler.
 • Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hukukuna göre kurulmuş olan üniversitelerin karşılıklı tanınmasına dair Milletlerarası Anlaşmanın uygulanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Yürütme Kurulu’nun 15/02/2012 tarihli kararına istinaden, lisans programlarına ÖSYM tarafından yerleştirilerek öğrenimini tamamlayanların doğrulama kodu bulunan ÖSYM sınav sonuç belgelerini getirmeleri gerekmektedir.

 

   Tezli Programlar için Not Hesaplaması:                                                                    

ALES

%50

Lisans Not Ortalaması

%20

Yabancı Dil Sınav Notu

%10

Bilim / Mülakat Sınavı Notu

%20

 

 Tezsiz Programlar için Not Hesaplaması:

Lisans Not Ortalaması

%40

Bilim / Mülakat Sınavı Notu

%60

 

Not Hesaplaması için Açıklamalar (Tezli /Tezsiz Yüksek Lisans Programları ):

 • Bilim Sınavı / Mülakat Ana Bilim Dalı tarafından yapılmaktadır.
 • Not Hesaplanması sonucunda tezli programlar için en az 60 (altmış) tezsiz programlar için en az 55 (elli beş)   toplam puan ve üstü puan alanlar başarılı kabul edilir.
 • Yüksek puandan düşük puana doğru sıralama yapıldıktan sonra kontenjan dâhilinde öğrenciler yerleştirilecektir.
 • Başarılı olan ancak kontenjan dışında kalan adaylar yedek aday olarak belirlenir.
 • Bilim sınavı ve/veya mülakat sınavından 100 puan üzerinden en az 50 puan alamayan veya sınava girmeyen aday doğrudan başarısız sayılır.

 

 

         

ADAYLARDAN KESİN KAYITLARDA İSTENİLECEK BELGELER:

 

 1. Online olarak yapılan başvuru formunun imzalı nüshası ve Kesin Kayıt Formu: ( Kesin Kayıt Formu Enstitüden veya internet sayfamızdan alınacaktır.)
 2. Mezuniyet Belgesi: Yüksek Lisans Programı için Lisans (Diploma, Mezuniyet) Belgesi aslıyla birlikte fotokopisi.
 3. Transkript: Transkript (Not Durum Belgesi) aslıyla birlikte fotokopisi.
 4. ALES Belgesi (Tezli Lisansüstü Programları için): Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) sonuç belgesi veya bilgisayar çıktısı (Doğrulama Kodu Bulunan)
 5. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi (Tezli Lisansüstü Programları için): Yüksek Lisans Programına müracaat edecek adaylardan Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi veya Bilgisayar Çıktısı (Doğrulama Kodu Bulunan)
 6. Nüfus cüzdanı veya T.C Kimlik Kartı: Nüfus Cüzdanı aslıyla birlikte fotokopisi.
 7. Fotoğraf: 2 Adet Vesikalık Fotoğraf
 8. Askerlik Durum Belgesi: Erkek adaylar için Askerlik Durum Belgesi

 

EKSİK BELGE VEYA HATALI YAPILAN BAŞVURULAR İŞLEME ALINMAYACAK

Eski Site