Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Programı

Hakkında

Malzeme Bilimi ve Mühendisliği yüksek lisans programı; Akdeniz Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nden 23 Nisan 2015 tarihinde ayrılarak, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Ana Bilim Dalı altında lisansüstü program olup, lisansüstü düzeyde eğitim vermektedir. ALKÜ, Fen Bilimleri Enstitüsü, Malzeme Bilimi ve Mühendisliği tezli yüksek lisans programlarıyla eğitim ve öğretim faaliyetine devam etmektedir.

Vizyon

Tüm mühendislik disiplinlerinin temel girdisi olan mühendislik malzemelerinin üretimi, şekillendirilmesi, korunması, karakterizasyonu konularında öncü nitelikte, uluslararası düzeyde kabul edilen bilimsel araştırmalar yapabilecek, akademik formasyon kazanmış, farklı disiplin alanlarından edindiği bilgilerini bütünleştirip yorumlayarak, sorun çözme ve karar verme gibi zihinsel süreçleri kullanıp özgün yeni bilgiler oluşturabilecek insan gücünü yetiştirmek.

Misyon

Misyonumuz, yenilikçi, akılcı ve üretken bir eğitim ve araştırma ortamı sağlayarak, etik değerleri özümsemiş, ulusal ve uluslararası arenada karşılaşılan mühendislik problemlerine çözüm üretebilecek bireyleri yetiştirmektir. Aynı zamanda, mühendislik malzemeleri ile ilgili alanlarda, nitelikli bilimsel yetkinliğe ulaşmış ve araştırma-geliştirme yetisine sahip, ulusal ve uluslararası düzeyde önde gelen, tercih edilen ve saygın insan gücünü yetiştiren bir program olmak ve bunun sürekliliğini sağlamaktır.

Eski Site