İş Sağlığı ve Güvenliği Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Ülkemizde 2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanunu ve sonraki yasal düzenlemeler iş sağlığı ve güvenliği (ISG) uzmanlarının ilgili sektörlerde istihdamını zorunlu hale getirmiştir. Buna göre, çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli işyerlerinde sırasıyla A, B ve C sınıfı ISG uzmanlarının yetkinliklerini nasıl elde edecekleri açıklanmıştır.

ISG uzmanlığının elde edilmesinde  eğitime ve sınava   girmeden doğrudan sınava girebilecek  durumda olanlar, eğitime katılmadan  doğrudan sınava girerek ISG uzmanlığını alabilecek olanlar ve hem eğitim hem sınav ile belge almaya hak kazanacak olanlar yönetmelikte tanımlanmıştır. Buna göre, B sınıfı ISG uzmanlığı için Bakanlık, ISG yüksek lisans programını başarı ile tamamlayanlara ayrıca bir eğitim alma koşulu aramadan  doğrudan sınava girme hakkı tanımaktadır. Sınava girme hakkını  doğrudan yüksek lisans derecesi ile elde ederek kazanmak ve böylelikle sınava hazırlanmak, özel bir kursa katılarak sınava yönelik hazırlık yapmak isteyen adaylara göre önemli bir avantaj sağlayacaktır.  Yüksek lisans programımız, diğer ISG uzmanlığı sınıfları için sınava girecek bireylerin sınava hazırlanma sürecinde tercih edilebilecektir bir yoldur.

Fen Bilimleri Enstitüsü İşletme Mühendisliği Anabilim Dalınca yürütülen İş Sağlığı ve Güvenliği yüksek lisans programı ilk kez 2014-2015 eğitim yılı bahar yarıyılında Akdeniz Üniversitesi bünyesinde açılmış, Alanya ve Antalya yerleşkelerinde  iki ayrı şubeye öğrenci alarak eğitim vermeye başlamıştır.

Programın Vizyonu: ISG ye yönelik sorunların önlenmesinde ve düzeltilmesine katkıda bulunmak,  özellikle bulunulan coğrafi lokasyonda sektörel istihdamı arttırmaya yönelik bir rol üstelenerek ISG profesyonellerinin sektörde geliştirecekleri yönetim sistemleri ve ISG kültürel normların inşaası için kazandırılacak eğitimde tercih edilir olmak, bulunun konum itibariyle hizmet sektöründe de ISG uygulamalarının artmasına öncü olmak.

Programın Misyonu: İş Sağlığı ve güvenliği bilincinin yerleşmesine katkı sağlayarak farkındalığı arttırmak, özellikle bulunulan coğrafi bölge itibariyle ihtiyaç duyulacak İSG uzmanlarının yetkinlik kazanımlarında aktif rol üstlenerek  sektörel istihdama katkı sağlamak, ISG alanında etkin bir bilgilendirme kanalı olmak, alandaki akademik çalışmaların yaygınlaştırılmasına katkı sağlamak

Programa başvuru Şartları

Tüm lisans programları mezunlarına açıktır.

Programın İçeriği

Tezsiz  ikinci öğretim yüksek lisans programı 2 dönem halinde, 10 ders ve bitirme projesinden oluşmaktadır. Dersler hafta içi 17:30’dan sonra başlamaktadır.

Kazanılan derece

Programı başarı ile tamamlayan bireyler yüksek lisans derecesine (Master of Science) sahip olacaklardır.

Eski Site